Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Przemiotem dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu i na osobie powstałe  w związku z wykonywaniem działalności leczniczej oraz z tytułu posiadnia mienia służącego do wykonywania tej działalności.

Dobrowolne ubezpieczenie podmiotu leczniczego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego w sytuacjach, których nie przewiduje Rozporządzenie o obowiązkowych ubezpieczeniach podmiotów świadczących usługi zdrowotne.

Dobrowolne ubezpieczenie OC Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych może obejmować:

  • Odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności leczniczej oraz posiadaniem mienia służącego do prowadzenia tej  działalności
  • Odpowiedzialność cywilna za szkody w najmowanych lub dzierżawionych nieruchomościach użytkowanych do prowadzenia działalności leczniczej
  • Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu osób trzecich znajdującym się w pieczy, pod dozorem lu kontrolą Ubezpieczonego
  • Odpowiedzialność cywilna podwykonawców Ubezpieczonego
  • Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy
  • Ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi WZW ( z wyłączeniem zakażeń pokarmowych ).

formularz-kontaktowy 3