Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Szkody należy zgłaszać w Towarzystwie Ubezpieczeniowym:

  • w oddziale na formularzu zgłoszenia ( do pobrania ze stron www Towarzystw ) 
  • telefonicznie na infolini Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • on-line bezpośrednio poprzez stronę internetową Ubezpieczyciela

Pamiętaj aby w przypadku szkody majątkowej wykonać zdjęcia szkody aparatem z ustawioną datą.

Szkody powinny być w miarę możliwości zgłaszane bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia.

W przypadku szkód majątkowych miejsce zdarzenia możesz uprzątnąć tylko i wyłącznie w zakresie, który ograniczy dalsze szkody lub np. w szkodzie komunikacyjnej aby umożliwić innym uczestnikom ruchu drogowego swobodne poruszanie się w ruchu drogowym.

Uwaga!!!

Przy szkodzie komunikacyjnej, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwosci co do winy, wezwij POLICJĘ! Zaoszczędzi Ci to opóźnień w wypłacie odszkodowania.

UBEZPIECZYCIEL ADRES on - line TELEFON
HESTIA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot http://www.ergohestia.pl/dla-ciebie/likwidacja-szkod/zglos-szkode.html 801 107 107                                       (58) 555 55 55
PZU  al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa https://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia 801 102 102
WARTA ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa https://www.warta.pl/zgloszenie-szkody 502 308 308
HDI ( TUiR "WARTA" S.A. ) ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa http://hdiubezpieczenia.pl/zglos-szkode 801 801 181
COMPENSA Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa http://compensa.pl/zgloszenie-szkody/tabid/132/Default.aspx 801 120 000                                (22) 501 61 00
INTERRISK ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/ (22) 212 20 12
ALLIANZ ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa https://www.allianz.pl/szkody-i-roszczenia/zgloszenie-szkody,30685.html#tab-content-46488 224 224 224
GENERALI ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa https://www.generali.pl/strefa-klienta/ubezpieczenia-indywidualne.html 913 913 913
MTU ul. Hestii 1, 81-731 Sopot https://www.mtu.pl/likwidacja-szkod/                                      (58) 555 62 22
GOTHAER ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa https://www.gothaer.pl/pl-zgloszenia-szkody (22) 469 69 69
PROAMA ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin https://www.proama.pl/likwidacja_szkody/ 815 815 815
AVIVA ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa http://www.aviva.pl/centrum-pomocy-dla-klienta/zgloszenie-szkody-lub-roszczenia.html  (22) 557 44 44
LINK 4 ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa https://www.link4.pl/zgloszenie-szkody-w-link4 (22) 444 44 44
AXA ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa https://axa.pl/centrum-klienta/wnioski-i-formularze-online/zgloszenie-zdarzenia/ 801 200 200
UNIQA ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź https://www.uniqa.pl/home/04_Strefa_Klienta/01_Likwidacja_szkod/  801 597 597                                 (42) 66 66 500
LIBERTY ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa https://www.lu.pl/likwidacja-szkod/ 22 589 91 91
INTER POLSKA Kopernik Office Buildings, Al.. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa http://interpolska.pl/kontakt/centrum-likwidacji-szkod/                                                  (22) 333 77 33

Jeżeli na polisie masz informację o tzw. BLS ( bezpośrednia likwidacja szkód ) możesz zgłosić szkodę u swojego Ubezpieczyciela - on zajmie się likwidacją twojej szkody ( nie musisz dzwonić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia ).