Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Oblicz składkę

Przedmiotem ubezpieczenia od kontroli podatkowej jest organizacja i sfinansowanie pomocy prawno-podatkowej w postępowaniach przed polskimi brd podatkoweorganami podatkowymi, polskimi organami kontroli skarbowej i polskimi sądami administracyjnymi, dotyczącymi wszczętych z urzędu sporów podatkowych, wynikających ze statusu Ubezpieczonego jako podatnika, płatnika, inkasenta należności podatkowych bądź wynikającego z odpowiedzialności podmiotu jako następcy prawno-podatkowego w rozumieniu ordynacji podatkowej czyli krótko:

  • kontroli fiskusa, ZUS lub PFRON w Twojej firmie
  • sporu z organami podatkowymi, ZUS lub PFRON

Ubezpieczenie zapewnia natychmiastową, specjalistyczną pomoc i wsparcie podczas kontroli podatkowej/skarbowej lub z ZUS, świadczoną przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

Ochrona obejmuje wszystkie nieprzedawnione obowiązki podatkowe jakim podlega firma (VAT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, itp.). 

Zakres obejmuje pokrycie kosztów 3 sporów podatkowych w trakcie roku polisowego oraz egzekucję należności podatkowych.

Dodatkowo możliwe są rozszerzenia ochrony o spory z ZUS, ochronę podatków prywatnych oraz majątku członków zarządu

Ubezpieczenie może zakupić każda firma i jednostka organizacyjna bez względu na jej formę prawną, rodzaj prowadzonej działalności, wielkość, doświadczenie z kontrolami oraz sposób prowadzenia księgowości

Bardzo ważnym uzupełnieniem ubezpieczenia PODATNIK jest ubezpieczenie OCHRONY KARNO-SKARBOWEJ i KARNEJ

Oblicz składkę