Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i/lub szkód elektrycznych skierowane jest do Właścicieli lub Urzytkowników wszelkich maszynmaszyny i urządzenie od awarii i urządzeń.

 

Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie doboru prawidłowego Ubezpieczenia zarówno pod względem zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jak i optymalnej ceny.

 

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych, wykorzystywane w działalności gospodarczej Ubezpieczonego.
Maszyny i urządzenia są ubezpieczane w czasie pracy, w spoczynku, podczas demontażu i ponownego montażu, w celu dokonania konserwacji lub naprawy, mogą być ubezpieczone również podczas przemieszczania lub transportu.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie jest zawierane w systemie „all risks”, czyli od wszelkiego ryzyka. Ochrona ubezpieczeniowa  obejmuje wszystkie nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia jeśli nie zostało wyraźnie wyłączone w OWU danego Towarzystwa ubezpieczeniowego.

Główne czynniki stwarzające zagrożenia dla bezpiecznego użytkowania urządzeń to:

  • błędna konstrukcja – błędy w obliczeniach, użycie niewłaściwych materiałów itp,
  • proces technologiczny – narażenie urządzeń na działanie dużych ciśnień lub próżni, wysokich temperatur, awaria części wirujących, przepięcia elektryczne powodujące uszkodzenia izolacji elektrycznej, błędne sterowanie urządzeniami,
  • niewłaściwa konserwacja – niewłaściwe środki lub procedury,
  • nieprawidłowo organizowane remonty – wydłużanie okresów pomiędzy remontami przy jednoczesnym skracaniu czasu remontów, dostępność części zamiennych.

Szkody mogą być spowodowane przez:

  • uszkodzenia mechaniczne,
  • uszkodzenia elektryczne,
  • błąd człowieka.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty ubezpieczenia, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu otrzymania wstępnego wniosku ubezpieczeniowego.