Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

ta spedycja

Oblicz składkę

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym (OCPDk) i międzynarodowym (OCPDm)

W ramach ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowe udzielają ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Dodatkowo Ubezpieczyciel obejmuje ochroną:

  • niezbędne koszty ochrony prawnej i koszty sądowe,
  • koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu,
  • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub konieczzności jego przechowywania.

 Odpowiedzialność może  być również poszerzona o:

  • szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w umowie ADR
  • szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych
  • szkody powstałe w trakcie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, RTV, komputerowy, tytoń, alkohol itp.

Zapraszamy

 

Oblicz składkę