Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Nikt nie jest w stanie przeciwdziałać wypadkom ani ich przewidzieć. Nieszczęśliwy wypadek przydarza się zawsze w czasie najmniejNNW oczekiwanym i w miejscu w którym się go nie spodziewamy, w domu, na schodach, na ulicy, podczas urlopu. Ubezpieczenie NNW zapewnia nam uniknięcie finansowych konsekwencji jakie mogą przynieść takie zdarzenia.

Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wynku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenie NNW może być wykupione na okres roku lub tylko na czas np. podróży ( zarówno wakacyjnych jak i służbowych ). Wariantów ubezpieczeń, w zależności od wyboru Towarzystwa i potrzeb, jest mnóstwo.

Rodzaje ubezpieczeń:

  • indywidualne
  • grupowe
  • dla studentów
  • dla uczniów
  • dla zawodników 

W podstawowym zakresie ubezpieczenie zapewnia wypłatę odzszkodowania z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz pomoc assistance. Zakres ubezpieczenia można rozszeżyć o:

Pamiętaj, że zakres i rodzaj ryzyk rózni się w poszczególnych Towarzystwach Ubepieczeniowych