Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Oblicz składkę

Celem ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych jest zabezpieczenie posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku trwałego i mienie przedsiębiorstwaobrotowego na wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty. Ubezpieczyciel, w razie powstania szkody, zapewnia środki finansowe na pokrycie strat do jakich doszło w ubezpieczonym mieniu, w wyniku ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową.

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu prawidłowo dobranego ubezpieczenia oraz w wyborze Ubezpieczyciela, który tą ochronę Waszej firmie zapewni.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • budynki
 • budowle: ogrodzenia, studnie, maszty, wiaty, utwardzenia dróg wewnętrznych, placów, itp.
 • nakłady adaptacyjne w budynkach
 • środki obrotowe: produkty gotowe, towary, surowce, materiały
 • maszyny i urządzenia własne i powierzone
 • pozostałe wyposażenie oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
 • mienie pracownicze
 • gotówka i papiery wartościowe

Ubezpieczenie może być zawarte w w systemie All Risk ( od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyraźnie wykluczonych w OWU poszczególnych Towarzystw ubezpieczeniowych ) lub w zakresie ryzyk nazwanych:

 • pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, uderzenie lub upadek statku powietrzengo
 • huragan i grad
 • powódź, ulewny deszcz, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, napór sniegu lub lodu
 • zalanie wodą lub innymi cieczami
 • kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm po włamaniu, celowe uszkodzenie mienia
 • transport mienia
 • stłuczenie szyb i innych przedmiotów
 • zamieszki, strajk, lokaut

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty ubezpieczenia firmy, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu otrzymania wstępnego wniosku ubezpieczeniowego.

Oblicz składkę