Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Oferowane ubezpieczenie na życie jest grupowym ubezpieczeniem na życie, do którego może przystąpić indywidualnie każda pełnoletnia osoba ( za zgodą opiekuna osoba powyżej 16 lat ), bez względu na stosunek pracy. Dodatkiem do ubezpieczenia na życie jestUbezpieczenie rodziny bardzo duży zakres świadczeń dodatkowych, takich jak w ubezpieczeniu grupowym pracowników. Jest to rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie chcą czekać na uruchomienie ubezpieczenia grupowego w pracy ( najczęściej opłacanego przez samych pracowników ) a chcieliby samodzielnie zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwa w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Ryzyka mogące wchodzić w zakres ubezpieczenia

 1. Śmierć Ubezpieczonego
 2. Śmierć dziecka i urodzenie się martwego dziecka
 3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW
 4. Śmierć rodziców lub teściów
 5. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 6. Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania
 7. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
 8. Wystąpienie u Dziecka Ubezpieczonego poważnego zachorowania
 9. Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego w pracy
 10. Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu
 11. Wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku
 12. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu
 13. Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego
 14. Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku
 15. Śmierć współżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku
 16. Świadczenia opiekuńcze, m.in.:
 • organizacja i pokrycie kosztów wizyt u psychologa Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka w związku z trudnymi sytuacjami losowymi w rodzinie ( zgon, poronienie, poważna choroba )
 • organizacja procesu rehabilitacji w następstwie NW Ubezpieczonego, współmałzonka i dziecka
 • zakup i wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego do domu
 • transport sprzętu rehabilitacyjnego do domu
 • transport medyczny w następstwie NW Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka wraz z osobą bliską
 • organizacja prywatnych lekcji, w sytuacji gdy dziecko Ubezpieczonego, na podstawie zwolnienia lekarskiego, będzie musiało przebywać w domu powyżej 7 dni
 • pomoc medyczna dla Ubezpieczonego i współmałżonka i ich dzieci przebywających za granicą
 • Infolinia medyczna, rozmowa z lekarzem dyżurnym
 • dostarczenie leków gdy sytuacja teego wymaga
 • przewóz dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki i ich powrót - w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego twającej powyżej 3 dni
 • przejazd osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w przypadku jego hospitalizacji powyżej 3 dni
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkoania Ubezpieczonego - w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni
 • organizacja rodzica/opiekuna prawnego w szpitalu w przypadku hospitalizacj dziecka
 • pomoc domowa - po hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 7 dni - do 5 dni jeśli nie ma możliwości skorzystania z pomocy domownika
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi ( 1 dzień ) - w razie ich zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 • pomoc połoznej lub pielęgniarki ( jedna wizyta ) w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem
 • infolinia Baby Assistance
 • i inne

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem oferty - zapraszamy do kontaktu.