Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytoraspedycja

Ubezpieczenie OC spedytora zapewnia spedytorowi ochronę przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę majątkową w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji.

Ubezpieczeniem objęte są następujące czynności związane ze spedycją towaru: 

  • składowanie towaru,
  • pakowanie i przepakowywanie towaru,
  • kontrola ilościowa i wagowa towaru,
  • kontrola stanu przesyłki,
  • przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
  • odprawa celna towaru,
  • załadunek i wyładunek towaru,
  • inne czynności zwyczajowo zwązane ze spedycją towaru.

Zapraszamy