Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Sektor ubezpieczeń majątkowych dla podmiotów gospodarczych podzielony jest na dwa segmenty:

 • Ubezpieczenia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw ( MiŚP ) – w większości towarzystwach ubezpieczony majątek nie może przekroczyć 10 milionów PLN.
 • Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw – deklarowany do Ubezpieczenia majątek przekracza 10 milionów PLN.

CEL UBEZPIECZENIA

Celem ubezpieczeń majątkowych podmiotów gospodarczych jest ochrona i zagwarantowanie Przedsiębiorcom bezpieczeństwa finansowego poprzez zmniejszenie do minimum strat będących skutkiem zdarzeń losowych, na które każdy pomiot jest narażony.

PRAWIDŁOWO DOBRANE UBEZPIECZENIE, DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB FIRMY, ZAPEWNI PAŃSTWA PRZEDSIĘBIORSTWU ODSZKODOWANIE GWARANTUJĄCE DALSZĄ EGZYSTENCJĘ.

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Często się słyszy, że ubezpieczyciel nie wypłacił komuś odszkodowania. Rzadko jednak zastanawiamy się dlaczego. Pamiętaj, że firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie tyko i wyłącznie za szkody powstałe w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Zakres odpowiedzialności oraz wyłączenia odpowiedzialności określone są przez każde towarzystwo ubezpieczeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń ( OWU ), które są podstawą do wypłacenia lub odmowy wypłacenia odszkodowania. OWU poszczególnych towarzystw różnią się od siebie definicjami oraz wyłączeniami odpowiedzialności a więc prawidłowy wybór Ubezpieczenia zadecyduje później czy dostaniemy odszkodowanie czy nie.

Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie doboru prawidłowego Ubezpieczenia zarówno pod względem zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jak i optymalnej ceny.

CO MOŻNA UBEZPIECZYĆ?

 1. Mienie firmy ( MiŚP )
 2. Mienie przedsiębiorstwa
 3. OC działalności gospodarczej
 4. Mienie od kradzieży
 5. Maszyny i urządzenia
 6. Urządzenia i sprzęt elektroniczny
 7. Budowlane
 8. Gwarancje ubezpieczeniowe
 9. Grupowe ubezpieczenia na życie

Zapraszamy