Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców chcących zabezpieczyć się przed konsekwencjami finansowymi kradzieżpowstałymi wskutek kradzieży mienia lub rabunku.

 

Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie doboru prawidłowego Ubezpieczenia zarówno pod względem zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jak i optymalnej ceny.

 

Przedmotem ubezpieczenia mogą być:

  • rzeczowe składniki majątku obrotowego ( środki obrotowe ):towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze, opakowania, itp.
  • środki trwałe: maszyny, aparaty, narzędzia, urządzenia produkcyjne, wyposażenie, w tym także umorzone środki trwałe oraz środki transportu wewnętrznego nie podlegające obowiązkowej rejestracji a także urządzenia zabezpieczające i systemy alarmowe
  • mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonaniu usługi, sprzedaży, umowy komisu lub umowy przechowania
  • wartości pieniężne: krajowe i zagraniczne środki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, kamienie i matale szlachetne, półszlachetne, syntetyczne, perły oraaz wyroby z nich wykonane
  • mienie osobiste pracowników

Ubezpieczenie może być dodatkowo rozszeżone o skutki wandalizmu powstałe po włamaniu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty ubezpieczenia, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu otrzymania wstępnego wniosku ubezpieczeniowego.