Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Ubezpieczenie sprzętu i urządzeń elektronicznych chroni szeroko pojęty sprzęt elektroniczny oraz dane i oprogramowanie Przedsiębiorcy.elektronika

Ubezpieczeniem mogą również zostać objęte zwiększone koszty działalności Przedsiębiorcy niezbędne do poniesienia w wyniku szkody w ubezpipeczonym sprzęcie elektronicznym lub danych i oprogramowaniu.

Ubezpieczenie obejmuje chroną:

  • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, służący do elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt biurowy, urządzenia telekomunikacji, sprzęt radiowy, medyczny, sprzęt przemysłu graficznego, RTV (sprzęt transmisyjny, studia nagrań i inne), sprzęt alarmowy, pomiarowy i automatyki przemysłowej,
  • zewnętrzne nośniki danych oraz same dane, w tym oprogramowanie będące własnością przedsiębiorcy,
  • zwiększone koszty działalności wynikające z zastosowania rozwiązań prowizorycznych, służących uniknięciu lub zmniejszeniu zakłóceń w prowadzonej działalności, powstałych wskutek szkód materialnych w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub nośnikach danych.
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest produktem typu all risk („od wszystkich ryzyk”), co oznacza, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczony ma zawsze możliwość zmiany zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie różnego rodzaju klauzul dodatkowych w zalezności od indywidualnych potrzeb.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty ubezpieczenia, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu otrzymania wstępnego wniosku ubezpieczeniowego.