Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Oblicz składkę

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ( OC ) firmy chroni przedsiębiorców od ponoszenia konsekwencji finansowych będących następstwem działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dzięki ubezpieczeniu OC właściciel firmy może spać spokojnieoc działalności wiedząc, że Ubezpieczyciel przejmie na siebie ekonomiczne skutki szkód ( osobowe i rzeczowe ), pod warunkiem, że Ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej ( za czyny niedozwolone – art. 415 KC ) lub kontraktowej ( za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – art. 471 KC ), w tym szkody wyrządzone przez osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami.

Należy pamiętać, że tylko dobrze dostosowane, pod kątem ryzyk i zakresu odpowiedzialności Towarzytw, ubezpieczenie gwarantuje wypatę odszkodowania w przypadku powstania szkody.

Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie doboru prawidłowego Ubezpieczenia zarówno pod względem zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jak i optymalnej ceny.

 

Zakres ubezpieczenia

Standardowo ubezpieczenie OC działalności obejmuje swym zakresem odpowiedzialność deliktową. Poszerzenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela następuje po wykupieniu dodatkowych klauzul. Poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe posiadają różne klauzule o różnym zakresie odpowiedzialności. Aby wybrać zakres ubezpieczenia konieczna jest dokładna ocena możliwych ryzyk występujących w prowadzonej działalności.

Klauzule dodatkowe

Zapraszamy

 

{backbutton}

Oblicz składkę