Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Oblicz składkę

CO TO JEST DOM LETNISKOWY?

Domem letniskowym jest każdy zamieszkały czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek usytuowany na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.dom letniskowy

JAK MOŻNAUBEZPIECZYĆ DOM LETNISKOWY?

Tak samo jak w ubezpieczeniu domu na stałe zamieszkałego, odpowiedzialność Towarzystw obejmuje ryzyka:

 1. powodzi,
 2. pożaru,
 3. huraganu,
 4. zalania,
 5. zapadania i osuwania się ziemi,
 6. śniegu,
 7. gradu,
 8. eksplozji,
 9. trzęsienia ziemi,
 10. lawiny,
 11. upadku statku powietrznego,

Dodatkowo można zawrzeć klauzulę kradzieżową.

Należy jednak pamiętać, że w ubezpieczeniu domu letniskowego są pewne wyłączenia, które warto poznać zanim podpisze się polisę. Ze względu na czasowy okres zamieszkania Ubezpieczyciel nie zapłaci:

 1. za sprzęt komputerowy i audiowizualny
 2. za biżuterię i inne przedmioty wartościowe
 3. za zamarzanie instalacji wewnętrznych

Należy pamiętać, że ubezpieczony do musi być w należytym stanie technicznym. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji jeżeli dom był zaniedbany a w przypadku należytej konserwacji do szkody by nie doszło.

Zapraszamy

Oblicz składkę