Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Oferujemy przygotowane specjalnie dla osób pracujących w branży medycznej ubezpieczenie na życie, które zapewnia wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Ubezpieczenie skierowane jest dla pracowników medycznych:

 • prowadzących działaność gospodarczą
 • pracujących na podstawie kontraktu

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • śmierć ubezpieczonego
 • śmierć współmałżonka
 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • pobyt w szpitalu
 • operacje chirurgiczne
 • urodzenie dziecka
 • trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe,
 • trwałe uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki,
 • przewlekłe zatrucie lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi,
 • zakażenie wirusem HIV lub WZW typu B i C,  
 • „wtórny zespół stresu pourazowego” w związku z wykonywaniem pracy,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta w miejscu pracy,  
 • uraz kręgosłupa będący następstwem wykonywanej pracy.