Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Ubezpieczenie AC motocykli, quadów i skuterów w porównaniu do AC samochodów osobowych w zasadzie niczym się nie różni. Ogólne Warunki Ubezpieczenia są identyczne. Motocykliści potrzebują tak samo ubezpieczać swoje pojazdy jak właściciele samochodów. Niestety firmy ubezpieczeniowe obawiają się szkodowości motocyklistów i oferują dla nich dużo wyższe stawki za ubezpieczenie AC. Większość ubezpieczycieli dodatkowo wyklucza z ubezpieczenia ryzyko kradzieży. Dzieje się tak dlatego, że ryzyko powstania szkody całkowitej motocyklach w wypadku drogowym jest wielokrotnie większe niż w samochodach, w których w większości przypadków szkoda zamyka się w 20% wartości pojazdu.

Oferujemy Państwu pełny zakres ubezpieczeń dla motocykli, quadów oraz skuterów.

Więcej na temat Ubezpieczenia AC

CO TO JEST UBEZPIECZENIE AUTOCASCO ( AC )

Ubezpieczenia AutoCasco (AC ) jest ubezpieczeniem dobrowolnym chroniącym właścicieli pojazdów, przed startami finansowymi związanymi z kradzieżą lub uszkodzeniem pojazdu. AC zapewnia właścicielowi pojazdu spokój, daje gwarancję, że otrzyma wypłatę odszkodowania na pokrycie naprawy pojazdu lub zwrot gotówki za skradziony pojazd.

JAKI JEST ZAKRES AC?

AutoCasco obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pojazdu oraz/lub jego wyposażenia w wyniku:

 1. Kolizji lub wypadku z winy własnej kierowcy ubezpieczonego pojazdu
 2. Zderzenia z osobami, zwierzętami, przedmiotami
 3. Uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie
 4. Pożaru lub wybuchu
 5. Żywiołów takich jak grad, powódź, huragan, osuwanie się ziemi, itp.
 6. Działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 7. Utraty lub zniszczenia kluczyków niezbędnych do uruchomienia pojazdu

Szczegółowy zakres AC jest określony przez Ubezpieczyciela w ogólnych warunkach ubezpieczenia ( OWU ). Z grubsza zakres Ubezpieczenia jest w każdym towarzystwie taki sam, należy jednak pamiętać, że jest to ubezpieczenie dobrowolne a więc każdy Ubezpieczyciel może posiadać różne wyłączenia odpowiedzialności za szkody.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE AC?

Ubezpieczenia AC są ubezpieczeniami dobrowolnymi, więc ubezpieczyciele przygotowali różne możliwości zakresów tych ubezpieczeń. Wybierając ubezpieczenie należy zastanowić się od czego Chcesz się ubezpieczyć i w jaki sposób Chcesz rozliczyć szkodę.

Podstawowe zagadnienia:

Sposób likwidacji szkód:

 1. Wariant serwisowy ( wykupienie amortyzacji części ) – naprawa samochodu w warsztacie po cenach rynkowych. Ceny wymienionych części liczone są po cenach części nowych, oryginalnych.
 2. Wariant kosztorysowy ( ekonomiczny ) – jest wariantem tańszym. Wysokość odszkodowania za wymienione części jest pomniejszona o zużycie techniczne wg tabel określonych w OWU towarzystwa w zależności od wieku pojazdu ( od 10% do 65% części oryginalnych ), lub w cenie zamienników dostępnych na rynku
 3. Udział własny ( franczyza redukcyjna ) – pomniejsza odszkodowanie o udział własny w wysokości od 500 do 2000 PLN. Za niewielką opłatą można go znieść.
 4. Zniesienie konsumpcji sumy Ubezpieczenia – jeżeli zostanie wykupiona, po wypłacie odszkodowania za szkodę częściową, suma Ubezpieczenia nie zostanie pomniejszona o wypłacone odszkodowanie.
 5. Stała suma Ubezpieczenia – bardzo istotny punkt dla samochodów nowych w wieku do 3 lat. Gwarantuje, w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu, zachowanie sumy Ubezpieczenia na poziomie ceny z dnia Ubezpieczenia ( bez utraty wartości rynkowej ).

Po za sposobem likwidacji należy zastanowić się nad wyborem dodatkowych ubezpieczeń, które podnoszą atrakcyjność polis i które również mają określone ( różne ) warunki, oto one:

 1. Ochrona utraty zniżek
 2. NNW
 3. ASSISTANCE
 4. Ochrona Prawna

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ SKŁADKI W UBEZPIECZENIU AC?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala stawki za ryzyka wg własnych kryteriów, a więc poza zakresem Ubezpieczenia należy sprawdzić ceny polis w kilku towarzystwach. W tym celu najlepiej skontaktować się z jakimś multiagentem, który może sprawdzić zakresy i ceny u kilku Ubezpieczycieli.

Wysokość składki AC zależy między innymi od:

 1. Wartości pojazdu
 2. Wieku pojazdu
 3. Marki, modelu i rodzaju pojazdu
 4. Ryzyka kradzieży danego pojazdu
 5. Przeznaczenia pojazdu
 6. Miejsca zarejestrowania pojazdu ( kod pocztowy )
 7. Zakresu ochrony
 8. Wieku kierowcy
 9. Szkodowości kierowcy
 10. Sposobu płatności za polisę ( raty )

JAKIE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ W RAZIE WYSTĄPIENIA SZKODY?

Pamiętaj, że każde towarzystwo w swoich OWU ma określony sposób postępowania w przypadku szkody. Do głównych zasad należą:

 1. Niezwłocznie powiadomić policję o zaistniałym zdarzeniu ( w przypadku kradzieży, wandalizmu )
 2. Niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela
 3. Nie dokonywać żadnych napraw pojazdu przed oględzinami przez rzeczoznawcę Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 4. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące własności pojazdu oraz komplet kluczyków.

KIEDY TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE MA PRAWO ODMÓWIĆ UBEZPIECZENIE ?

Każda firma ubezpieczeniowa posiada własne Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w których zawiera zasady wypłacania odszkodowania oraz wyłączenia odpowiedzialności. Jeżeli nie chcesz być zaskoczony przy wypłacie za szkodę dobrze przeanalizuj OWU Ubezpieczyciela, u którego kupujesz polisę.

Kiedy firma ubezpieczeniowa może odmówić lub obniżyć wartość odszkodowania? Oto kilka przykładów występujących w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych:

 1. Kierowca przekroczy prędkość dozwoloną o 30 km/h
 2. Kierowca wymusił pierwszeństwo
 3. Kierowca wyprzedzał w niedozwolonym miejscu
 4. Za szkody eksploatacyjne
 5. Gdy pojazd nie by użytkowany zgodnie z przeznaczeniem
 6. Jeżeli faktyczne okoliczności sprzedaży różniły się od podanych przy zgłaszaniu szkody
 7. Jeżeli utracono pojazd w wyniku przewłaszczenia
 8. Za szkody związane z długotrwałym postojem
 9. Jeżeli kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 10. Jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku
 11. Jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie
 12. Jeżeli kierowca uczestniczył w bójce lub przestępstwie
 13. Za koszty związane z utratą lub zniszczeniem kluczyków dokumentów
 14. Za kradzież na terytorium Mołdawii, Rosji, Białorusi, Ukrainy
 15. Za szkody spowodowane przez ładunek, bagaż załadowany niezgodnie z zaleceniami producenta
 16. Jeżeli co najmniej jedna opona miała bieżnik , który nie spełniał wymogów ruchu drogowego
 17. Za szkody wywołane trzęsieniem ziemi
 18. Za szkody powstałe podczas pobytu pojazdu na myjni
 19. Za szkody powstałe w pojeździe bez ważnego badania technicznego

Wymienione ograniczenia różnią się w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych.