Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej ma na celu zabezpieczenie Ubezpieczonegooc - prywatne i jego bliskich, za których ponosi prawną odpowiedzialność, przed przykrymi, finansowymi konsekwencjami życia codziennego. 

Od czego chroni ubepieczenie OC

W zależności od Towarzystwa zakres może obejmować szkody:

 • powstałe w trakcie wykonywania czynności życia prywatnego w następstwie czynu niedozwolonego ( zawsze )
 • powstałe na terytorium RP ( Europy lub Świata )
 • wyrządzone przez pomoc domową lub opiekunkę zatrudnioną przez Ubezpieczającego
 • wyrządzone przez psy, zwierzęta domowe
 • wyrządzone w związku z  amatorskim uprawianiem sportu
 • wyrządzone w związku z uprawianiem sportu w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych
 • wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa
 • wyrządzone w związku z użyciem broni palnej
 • w skutek posiadania lub używania ruchomości (np. rower, wózek inwalidzki )
 • w skutek posiadadnia i użytkowania nieruchomości ( np. zalanie sąsiada )
 • wynikłe z tytułu użytkowania pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych.

Pamiętaj, zakres odpowiedzialności różni się w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

Zapraszamy